Anlita en professionell snickare i Gävle och Sandviken

Gedigen kompetens, erfarenhet och stor servicekänsla

När det krävs en snickare med rätt kompetens och stilkänsla, kontakta oss

Vår huvudsakliga verksamhet riktar sig i första hand till fastighetsägare med villor, fritidshus och dylikt. Självklart är även företagare är välkomna.

Vi är skickliga snickare och verksamma i de flesta områden inom byggnation. Som det framgår av bildgalleriet så spänner vårt kunnande över det mesta som kan vara aktuellt vid om-till och nybyggnation. Därför kan vi också erbjuda totalentreprenad.

Skulle det vid ett åtagande visar sig att det inkluderar områden där det krävs ytterligare spetskomeptens så ombesörjer vi den tjänsten utifrån våra specialister inom vårt nätverk. specialister som hålle våra höga kvalitetskrav.

Nedan följer några exempel på vad vi vi kan göra för dig:

✓ Altaner, uterum och pooldäck
✓ Handikappanpassningar
✓ Fasadbyte
✓ Nybyggnation
✓ Gjutningar
✓ Murningar
✓ Fasadmålning
✓ Invändig målning (t.ex. tak och fönster)
✓ Tapetsering
✓ Olika typer av staket
✓ Byte av regnsystem
✓ Nya entré
✓ Garage
✓ Ställningsbyggen
✓ Rotjobb (läs mer här)

Fönsterbyten och dörrbyten

Vi byter ut fönster och dörrar.

Bygg

När det gäller bygg och renoveringar i Gävle med omnejd, i Skutskär och Älvkarleby så är vi tveklöst det säkra och pålitliga alternativet. Med många års erfarenhet i ryggen har vi byggt upp en genuin kompetens som kan bemöta våra kunders alla önskemål och behov. Bygg och renoveringsplaner är ofta något som mognar över tid och ibland kan det vara ett stort steg att omsätta idéerna och drömmarna till praktik. Här kan vi, med vår erfarenhet och tekniska kunskap bidra med inte bara det praktiska arbetet utan även goda råd och kompletterande idéer. Vi kan vårt jobb, såväl ur bygg som planeringssynpunkt. Vi jobbar bara med rätt medarbetare, vi använder oss bara av bra material och vi har under åren byggt upp ett bra kontaktnät i branschen. Den kompetens som vi så att säga inte har inbyggd i huset, den fixar vi! Flexibilitet och tillgänglighet är nyckelord i vår verksamhet och vi har många och nöjda kunder som kan intyga detta!

Renovering

Sommarstugor i Skutskär, villor i Älvkarleby eller radhus i Gävle. När det kommer till renovering så har vi en stor bredd, både vad gäller kundkrets och uppdrag. Renoveringar, stora som små, vare sig det gäller en totalrenovering av ett boningshus eller upprustning av en vind kan ibland bli saker man skjuter på, kanske för att man tror att man kommer att få gå runt i en byggarbetsplats under en lång period och dessutom till höga kostnader. Kanske tror man också att man måste tillkalla olika firmor för olika delar av den renovering man planerar. Eling Bygg AB har kompetensen samlad under ett tak, något som underlättar processen såväl tidsmässigt som kostnadsmässigt. Detta innebär en trygghet för de som anlitar oss och följaktligen så har vi många återkommande kunder som uppskattat vårt sätt att arbeta. Den som fått golvet bytt kontaktar oss när det är dags för taket eller för en mer heltäckande renovering.

Snickare

Det som är viktigast för den som söker en snickare är givetvis den tekniska kunskapen, fast också pålitligheten. Vi har som vision att vara representanter för en typ av snickare som alltid kommer i tid, förberedda och angelägna att komma igång.  Allt för att göra det så kostnadseffektivt som möjligt för våra kunder. Vi menar att det är en tämligen grundläggande förutsättning för en bra verksamhet att kunden är nöjd. ‘Det som är bra för kunden är bra för företaget,‘ är ingen klyscha—det är så det fungerar och det är efter de premisserna som vi jobbar. Detta förutsätter kunskap, kapacitet och förtroende och vi är stolta över våra skickliga och professionella medarbetare och över vårt nätverk i branschen, något som i högsta grad kommer våra kunder till godo.

En bra snickare ska vara pålitlig och kunnig, och vi vågar påstå att den som anlitar oss får just det. Nöjda kunder, i Gävle, Sandviken, Älvkarleby och Skutskär är kvittot på vår verksamhet.

Bra bygginformation från din kommun

Nedanför finns länkar till bra information på din kommuns hemsida – om nybyggnation, ändring och rivning, samt lantmäteri och andra fastighetsrelaterade ämnen.

Renovering
Ombyggnad
Tillbyggnad

Det absolut allra senaste i branschen, traditionellt, tidlöst, klassiskt eller din helt unika stil? Vi har den lyhördhet, kapacitet och kompetens som krävs för att leverera det slutresultatet som du har som vision. Skulle du behöva god vägledning, tips och idéer så har du också kommit rätt. Hör med oss hur vi på bästa vis kan ta en tanke till uppdrag utfört. Och snyggt blir det med en hållbarhet som heter duga.

 

Senaste trenden eller det tidlösa, klassiska och traditionella?

Eling Bygg och Fastigheter AB

Lindsängsvägen 36
814 92 Skutskär

Ring oss

070-375 30 37

Skriv till oss

martin__hot@hotmail.com